+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Amalgamat a prawo. Co mówią przepisy?

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r.

Prezentujemy główne założenia podstawy prawnej Unii Europejskiej, która zobowiązuje gabinety stomatologiczne do separacji amalgamatu. Przybliżamy więc szerokie zagadnienie-amalgamat a prawo.

Rtęć z której w około 50% składa się amalgamat, jest substancją niezmiernie toksyczną. Stanowi on zagrożenie dla środowiska i ludzkiego życia. Dotyczy to również metylortęci- związku chemicznego o dużej toksyczności, który niezwykle łatwo wnika do organizmu. Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia, UE podjęła działania aby na poziomie międzynarodowym, krajowym, lokalnym oraz regionalnym przeciwdziałać ryzyku. Dlatego też wraz z dniem 01.01.2019 dochodzi do zmian w prawie, odnośnie utylizacji amalgamatu,

Dane wykazują, że zdecydowana większość emisji rtęci ma związek z działaniem człowieka.

Mowa tutaj o:

– przetwarzaniu i wydobyciu rtęci

– wykorzystywaniu rtęci w procesach i produktach przemysłowych

– wydobyciu i przetwarzaniu złota

– gospodarowaniu odpadami rtęciowymi i spalaniu węgla

Unie Europejska zakłada, że niezbędne jest podjęcia działań by zminimalizować negatywne skutki chemikaliów i zrealizować cel jakim jest nietoksyczne środowisko. UE chce to osiągnąć, zachęcając do prowadzenia badań, które zapewnią nieszkodliwą alternatywę dla rtęci.

Używanie amalgamatu stomatologicznego stanowi duże źródło zanieczyszczenia i odpowiada za największe zużycie rtęci w Unii Europejskiej. W dalszej perspektywie (orientacyjnie do 2030 roku), planuje się rezygnację ze stosowania amalgamatu stomatologicznego. Nie są również lekceważone działania profilaktyczne, mające uchronić m.in.: dzieci, oraz kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed negatywnym wpływem amalgamatu.

Prawo a amalgamat

Działaniem zalecanym przez UE, jest wykorzystywanie w pracy dentysty amalgamatu stomatologicznego w formie kapsułkowej, gdzie zastosowano odmierzoną ilość tego związku chemicznego. Ważne jest więc zakazanie stomatologom użycia rtęci w postaci niekapsułkowej. Ważna jest by separatory amalgamatu, służące do pochłaniania i zbierania amalgamatu charakteryzowały się wysoką skutecznością-zatrzymywanie amalgamatu, przynajmniej na poziomie 95%. Wymagania zostały ustalone w normie europejskiej ISO 1143.

Nasze separatory amalgamatu spełniają kryteria UE, stanowiąc bezpieczne i skuteczne rozwiązanie. Należy pamiętać, że niestosowanie się do wytycznych w kwestii utylizacji amalgamatu, skutkować może nałożeniem surowej kary. Jak widzicie Państwo, prawo odnoszące się do amalgamatu, nie może być lekceważone.

Identyfikowalność odpadów

Kolejnym ważnym zagadnieniem o którym mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) jest identyfikowalność odpadów. Przy utylizacji amalgamatu, nie należy m.in. zapomnieć o ilości zgromadzonych odpadów amalgamatowych oraz o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz danych kontaktowych dostawcy i właściciela tych odpadów.

Szukasz rozwiązania problemu utylizacji amalgamatu?

Zadzwoń pod numer telefonu 62 501 75 60 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@epak.com.pl i zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty.

Dlaczego my?  Bo:

  • pamiętamy o naszym kliencie, to my kontaktujemy się z nim w sprawie odbioru odpadu►możesz skupić się na swojej pracy
  • gwarantujemy legalność! Wystawimy niezbędne dokumenty(karta przekazania odpadów)►możesz być spokojny podczas rutynowych kontroli
  • dostarczamy pojemniki na zużyty olej, które wymieniamy po zapełnieniu► nie musisz martwić się o sposób przechowania odpadu
  • jesteśmy blisko ►nie ponosisz żadnych kosztów transportu ► oszczędzasz

    Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu:

Źródło znajdziesz w zakładce Prawo.