+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Jak postępować z amalgamatem?

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu:

Czym jest amalgamat?

Amalgamat (ortęć), to termin używany do nazwania stopów metali, które powstają w wyniku mieszania rtęci-pierwiastka chemicznego, ze stopem srebra. Gdy dochodzi do przenikania amalgamatów do środowiska np. za pośrednictwem spalania, skutkuje to zanieczyszczeniem ekosystemu. Podejmowana są więc działania legislacyjne, by zredukować negatywny wpływ odpadów oddziałujących na otoczenie.

Zmiany prawne, które obowiązywać będą od 2019 roku, nakładają obowiązek zaopatrzenia się w separator amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Dotyczy to wszystkich podmiotów, w których używany jest amalgamat  stomatologiczny. Przepisy stanowią, że w placówce, powinien znajdować się przynajmniej jeden separator amalgamatu. Nieprzestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, skutkować może wysokimi karami.

Jak nie postępować z odpadami amalgamatu?

Przede wszystkim nie należy go wylewać do kanalizacji, bądź wyrzucać wraz z odpadami medycznymi czy też stałymi. Nie należy płukać separatorów w zlewie.

Jak postępować z amalgamatem?

Lekarze dentyści powinni oddawać amalgamat dentystyczny do przetworzenia. W trakcie procesu spalania szkodliwe substancje przenikają do środowiska naturalnego. Dlatego też zaleca się by: usuniętych zębów z amalgamatem, czy też wolnej rtęci nie składować w pomarańczowych torbach na śmieci. Amalgamat przekazywany do przerobu z gabinetów stomatologicznych, należy oznakować jako „Amalgamat dentystyczny: metal do powtórnego przerobu”. Na takim pojemniku powinny się znajdować następujące informacje: nazwa, adres i numer telefonu praktyki i data od kiedy rozpoczęto zbieranie materiału do zbiornika.

Dobrze jest przechowywać informacje o wytwarzaniu oraz usuwaniu pozostałości odpadów amalgamatu. Jest prawdopodobne, że inspektorzy mogą o nie poprosić w trakcie kontroli w gabinecie stomatologicznym. Co takie notatki powinny zawierać? Dane o zawartości pojemnika, a także gdy doszło do przetworzenia lub gdy oddano go odbiorcy niebezpiecznych odpadów. Bardzo ważne jest też by poinstruować personel, w jaki sposób korzystać z rtęci wykorzystywanej w pracy.

Puste kapsułki po amalgamacie mogą być jednak usuwane jako odpady nieszkodliwe. Wyjątek stanowi sytuacja gdy nie wyrażają na to zgody lokalne władze.

Czym jest amalgamat skażony?

Amalgamat skażony, to taki rodzaj amalgamatu, który miał kontakt z pacjentem. Przykład stanowić mogą usunięte zęby zawierające amalgamat, które powinny być traktowane jako odpady do przetworzenia lub niebezpieczne. Pamiętaj, nasza firma pozwoli Ci pozbyć się uciążliwych odpadów!
Dlaczego my?  Bo:

    • pamiętamy o naszym kliencie, to my kontaktujemy się z nim w sprawie odbioru odpadu►możesz skupić się na swojej pracy
    • gwarantujemy legalność! Wystawimy niezbędne dokumenty(karta przekazania odpadów)►możesz być spokojny podczas rutynowych kontroli
    • dostarczamy pojemniki na zużyty olej, które wymieniamy po zapełnieniu► nie musisz martwić się o sposób przechowania odpadu
    • jesteśmy blisko ►nie ponosisz żadnych kosztów transportu ► oszczędzasz

Zadzwoń pod numer telefonu 62 501 75 60 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@epak.com.pl i zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty.

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu: