+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Prawo

Prawo

Ustawy i rozporządzenia:

 

    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: POBIERZ
    • Rozporządzenie Ministra Środowiska z d. 9.11.2001 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami: POBIERZ
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.30.07.2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi: POBIERZ
    • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: POBIERZ
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008: POBIERZ