+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Separatory tłuszczów

Pytania:

 1. Do czego służą separatory tłuszczów?
 2. Dlaczego trzeba czyścić separatory tłuszczów?
 3. Gdzie stosujemy separatory tłuszczów?
 4. Jak często trzeba czyścić separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów?
 5. Jakie odpady powstają przy czyszczeniu separatorów tłuszczów?
 6. Kto może odbierać odpady i robić przeglądy urządzeń?
 7. Co dzieje się z odpadem powstałym z separatora tłuszczów, czy klient dostaje potwierdzenie odbioru?

 

Separator tłuszczów

 

1. Do czego służą separatory tłuszczów?

Separatory tłuszczów służą do oddzielania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczów roślinnych. Separatory tłuszczów są urządzeniami oddzielającymi tłuszcz z separatora oraz czyszczącymi ścieki z tłuszczów przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Tłuszcze zwierzęce po separatorze oraz tłuszcze roślinne z separatora, są bardzo lepką oraz przyczepna substancja. Są lżejsze od wody dlatego pływają po jej powierzchni osadzając się na ścianach separatorów. Dzięki stosowaniu separatorów tłuszczu oraz osadników tłuszczu można je skutecznie oddzielić od reszty ścieków. Każda placówka przetwórstwa z branży mięsnej, hotele oraz obiekty gastronomiczne wytwarzające ponad przeciętną ilość tłuszczu zobowiązane są aby zaopatrzyć się w separator tłuszczu lub osadniki tłuszczu. Aby prawidłowo funkcjonowały separatory tłuszczu oraz osadniki tłuszczu, niezbędne jest ich regularne opróżnianie.

 

2. Dlaczego trzeba czyścić separatory tłuszczów?

Separatory tłuszczów trzeba czyścić ponieważ każda instytucja generująca odpad w postaci tłuszczów roślinnych lub tłuszczów pochodzenia zwierzęcego jest objęta obowiązkiem wynikającym z Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Art. 62) do utylizacji tego odpadu. Czyszczenie separatorów tłuszczu wykonują uprawnione do tego firmy z niezbędnymi pozwoleniami. Dodatkowo w przyłączu wodno-prawnym, powinna być określona częstotliwość czyszczeń separatorów tłuszczu.

 

3. Gdzie stosujemy separatory tłuszczów?

Separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów trzeba stosować wszędzie tam, gdzie niezbędne jest oddzielenie tłuszczów roślinnych z separatora oraz tłuszczów pochodzenia zwierzęcego z wody brudnej aby mogły wpłynąć do kanalizacji.

Separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów stosujemy miedzy innymi w:

 • Hotelach
 • Obiektach gastronomicznych (np. restauracje, puby, stołówki)
 • Kuchniach z urządzeniami smażalniczymi (np. elektryczne grille, patelnie).
 • Obiektach związanych z przetwórstwem mięsnym (np. ubojnie drobiu, masarnie, firmy wędliniarskie).
 • Fabrykach smalcu, margaryny, i innych tłuszczy oraz olejów
 • Zakładach przetwórstwa serowego
 • Zakładach przetwórstwa rybnego

 

4. Jak często trzeba czyścić separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów?

Separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów należy czyścić tak często, biorąc pod uwagę ilość emitowanych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczów roślinnych wytwarzanych przez dana placówkę. Regularne czyszczenie separatorów tłuszczu jest niezbędną czynnością. Czyszczenie separatorów tłuszczu niesie za sobą całkowite spuszczenie wody z urządzenia a w następnej kolejności wiąże się z oczyszczeniem poszczególnych części urządzenia z osadów i resztek tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych z separatora. Po zakończeniu zabiegu czyszczenia separatora tłuszczów, wypełnia się go na nowo świeżą wodą. Częstotliwość czyszczeń separatorów tłuszczów uzależniona jest od specyfikacji usług jakie świadczy dana firma oraz dokumentacji, zaleceń producenta i projektu przyłącza wodno-prawnego. Średnio zabieg czyszczenia separatorów tłuszczów oraz osadników tłuszczów uzależniony jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz ilości generowanego odpadu w postaci tłuszczów roślinnych z separatora oraz tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Natomiast gdy firmy generują znacznie mniejszą ilość tłuszczów z separatora właściciel zobowiązany jest do monitorowania grubości warstwy odseparowanego tłuszczu. Warstwa odseparowanego tłuszczu nie powinna przekraczać 16-20 cm. Sprawdzonym sposobem dla klienta aby pamiętał o dacie ostatniego czyszczenia separatora tłuszczów jest prowadzenie dziennika kontroli i czyszczenia separatora tłuszczów. Dzięki niemu można w prosty i wygodny sposób kontrolować wszelkie kwestie dotyczące przeglądów urządzenia zatrzymującego tłuszcz oraz prawidłowej jego eksploatacji.

 

5. Jakie odpady powstają przy czyszczeniu separatorów tłuszczów?

Odpady powstające po czyszczeniu separatora tłuszczów oraz osadników tłuszczów to miedzy innymi:

 • Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego
 • Tłuszcze roślinne z separatorów
 • Oleje pochodzenia organicznego
 • Osady z separatorów

 

6. Kto może odbierać odpady i robić przegląd urządzeń?

Takimi działaniami jak opróżnianie, czyszczenie separatorów tłuszczu, odbiór odpadów powstających z separatorów tłuszczów, oraz w razie potrzeby serwisowaniem zajmują się specjalnie wykwalifikowane firmy takie jak nasza firma EPAK, posiadając niezbędne kwalifikacje i pozwolenia. Firma zajmująca się czyszczeniem separatorów tłuszczów musi posiadać odpowiednie sprzęty do tego typu czynności jak i również pojazd przystosowany do przewożenia odpadów takich jak tłuszcz po separatorach.

 

7. Co dzieje się z odpadem powstałym z separatora tłuszczów, czy klient dostaje potwierdzenie odbioru?

Odpad powstały z separatorów tłuszczów oraz osadników tłuszczu odbiera nasza firma P.H.U EPAK. W pierwszej kolejności przed przyjazdem dzwonimy do klienta. Umawiamy się na dogodny dzień oraz godzinę. Po uzgodnieniu terminu nasz wykwalifikowany personel zabiera odpowiedni sprzęt i jedzie do klienta. Tłuszcz po separatorach oraz tłuszcz z osadników tłuszczu jest przewożony w odpowiednio przystosowanych do tego pojemnikach na tłuszcz. Przy każdym odbiorze tłuszczu z separatora klient otrzymuje od nas niezbędne dokumenty oraz kartę przekazania odpadu naszej firmy P.H.U E-Pak . My bierzemy pełna odpowiedzialność prawna za odebrany tłuszcz po separatorze.