ZLECENIE NR: ............................... z dnia: .....................................
dla P. H. U. EPAK
ul. Górnośląska 77/50, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-108-31-09
tel.: 062 / 501 75 60, fax: 062 / 503 30 51, kom.: +48 601 795 219
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY

 

PŁATNIK

 

NR TEL. OSOBY DO KONTAKTU

 

NIP  
REGON  

NR RACHUNKU BANKOWEGO
PŁATNIKA

 
WARUNKI PŁATNOŚCI

 

ADRES ODBIORU

 

PRZEDMIOT ZLECENIA
j.m.
ILOŚĆ
     

OŚWIADCZAMY, ŻE:

  1. jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze ...................................................................
  2. upoważniamy sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur
  ---------------------------------------------------------
drukuj zlecenie
PODPIS I PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO