+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Info o odpadach

Amalgamat a prawo. Co mówią przepisy?

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu: www.czystygabinet.pl www.ekotu.pl ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. Prezentujemy główne założenia podstawy prawnej Unii Europejskiej,...

Jak postępować z amalgamatem?

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu: www.czystygabinet.pl www.ekotu.pl Czym jest amalgamat? Amalgamat (ortęć), to termin używany do nazwania stopów metali, które powstają w wyniku mieszania rtęci-pierwiastka...

Separatory amalgamatu-nowoczesne rozwiązanie

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach, zapraszamy do zakupu: www.czystygabinet.pl www.ekotu.pl Od dnia 01.01.2019 obowiązuje przepis nakładający na gabinety stomatologiczne obowiązek instalacji separatora amalgamatowego....

Separatory tłuszczów

Pytania: Do czego służą separatory tłuszczów? Dlaczego trzeba czyścić separatory tłuszczów? Gdzie stosujemy separatory tłuszczów? Jak często trzeba czyścić separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów? Jakie odpady powstają przy czyszczeniu separatorów...

Utylizacja odpadów

WSTĘP Z roku na rok wśród społeczeństwa wzrasta świadomość ekologiczna. Jesteśmy bardziej wrażliwi i odpowiedzialni za stan przyrody. Coraz częściej można dostrzec u ludzi postawy cechujące się szacunkiem do środowiska naturalnego...

Metody utylizacji odpadów

Odpady są bardzo niebezpieczne dla całego środowiska: wód, powietrza, gleb, a co za tym idzie, dla zdrowia ludzkiego. Istotne jest zatem dobranie odpowiednich metod i procesów utylizacji odpadów, czyli inaczej mówiąc – unieszkodliwienia poprzez...

Recykling odpadów

Czym jest recykling? Recykling jest jedną z metod utylizacji odpadów, która polega na odzyskaniu surowców wtórnych. Następnie są one ponownie przetwarzane podczas procesu produkcyjnego. Efektem recyklingu jest uzyskanie materiału pierwotnego lub innego....

Utylizacja odpadów medycznych, weterynaryjnych i amalgamatu

Jakie odpady zaliczane są do medycznych i weterynaryjnych? Odpady medyczne to odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny należą do nich...

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie separatorów tłuszczu to obowiązek zakładów gastronomicznych, mięsnych, placówek żywieniowych, hoteli, barów, szpitali. Na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji separatora tłuszczu. Zasady prawidłowego postępowania...

Kompleksowa obsługa branży spożywczej i odbiór odpadów

Kto należy do branży spożywczej? Branża spożywcza HORECA to przede wszystkim hotele, bary, restauracje, firmy cateringowe, piekarnie, kuchnie w szpitalach, stołówki,street food, kawiarnie.   Kompleksowa obsługa placówek gastronomicznych –...