+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Jakie odpady zaliczane są do medycznych i weterynaryjnych?

Odpady medyczne to odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny należą do nich m.in.: zużyte strzykawki, opakowania po lekach, przeterminowane leki, zużyte rękawice jednorazowe, zabrudzone opatrunki, podkłady, zużyte narzędzia oraz inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze, toksyny. Każdy odpad jest zakwalifikowany do danej grupy odpadów oraz ma nadany kod po którym weryfikuje się jego rodzaj.Odpady medyczne dzielą się na trzy główne grupy: zakaźne, niebezpieczne i pozostałe.

Odpady weterynaryjne to takie które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze, toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, które wywołują choroby u ludzi i zwierząt m.in.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną, zawierającymi czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew np. zanieczyszczone naczynia, odpady z operacji i zabiegów, bandaże, gaziki, waciki, cewniki, worki na mocz, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe zanieczyszczone materiałem skażonym, zużyte strzykawki, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie. Dzielimy je podobnie jak odpady medyczne na zakaźne niebezpieczne i pozostałe.

 

Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Po co utylizować odpady medyczne i weterynaryjne?

Odpady medyczne i weterynaryjne należy bezwzględnie utylizować, unieszkodliwiać. Wyrzucone na śmietnik, zakopane lub usunięte w inny niedopuszczalny sposób zagrażają środowisku i człowiekowi. Większość odpadów zawiera żywe drobnoustroje chorobotwórcze.

Utylizacja odpadów to obowiązek, który wymusza prawo a wszelkie instytucje państwowe rygorystycznie sprawdzają czy placówki medyczne i weterynaryjne przestrzegają procedur związanych z gospodarką odpadami.

 

Kto może odbierać i utylizować odpady medyczne/weterynaryjne?

Odbierać przechowywać, transportować i utylizować odpady medyczne i weterynaryjne mogą tylko specjalistyczne firmy,posiadające odpowiednie pozwolenia, zgody i warunki do transportowania odpadów.Ważne jest aby przed podpisaniem umowy z firmą utylizacyjną na odbiór odpadów sprawdzić czy jest legalna i działa zgodnie z prawem.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług -> www.odpady-epak.pl

 

Najważniejsze zasady postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi według prawa.

Odpady medyczne i weterynaryjne - zasady postępowania

 1. Odpady niebezpieczne (zakaźne), z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach , zbiera się tylko do worków jednorazowego użycia koloru czerwonego z folii polietylenowych, wytrzymałych, odpornych na działania wilgoci i środków chemicznych.
 2. Odpady niebezpieczne (zakaźne) o ostrych końcach umieszcza się tylko w pojemnikach jednorazowego użytku, odpornych na działanie wilgoci oraz na przekłucie bądź przecięcia. Pojemniki należy umieszczać w miejscu gdzie powstają odpady.
 3. Worki należy umieszczać na stelażach lub sztywnych pojemnikach.
 4. Pojemniki i worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości umożliwiając bezpieczne zamknięcie.

 

Pojemniki do przechowywania odpadów medycznych i weterynaryjnych znajdziesz w naszym sklepie internetowym:

 

Pamiętaj!

Nie otwieraj raz zamkniętych pojemników lub worków!
W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka umieść go w większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Każdy pojemnik i worek musi posiadać widoczne oznakowanie zawierające: pojemnik zakaźny oznaczenie,kod odpadów w nich przechowywanych,siedzibę wytwórcy odpadów datę zamknięcia oraz informację identyfikującą osobę zamykającą pojemnik lub worek.

 

Jak uniknąć wysokich kar?

Aby uniknąć wysokich kar należy przestrzegać zasad zapisanych w Ustawie o Odpadach!
Przede wszystkim:

 • nie mieszaj odpadów medycznych o różnych kodach
 • nie mieszaj odpadów medycznych niebezpiecznych z zakaźnymi i pozostałymi
 • nie wrzucaj do worków igieł mimo tego,że są zabezpieczone plastikową nasadką
 • nie wywoź odpadów poza miejsce ich wytwarzania.

 

Na czym polega utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wyszczególnia dozwolone sposoby unieszkodliwiania odpadów. Pierwszą metodą jest termiczne przekształcanie odpadów. Czyli spalanie szkodliwych substancji w spalarni.Dotyczy to przede wszystkim odpadów zakaźnych. Pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów, jeśli tylko istnieje taka możliwość, można poddać odzyskowi.
Alternatywą dla termicznego przekształcania odpadów jest autoklawowanie, czyli utylizacja za pomocą sterylizatora parowego. Jeszcze innym sposobem na utylizację odpadów medycznych jest przetwarzanie mikrofalowe, które wiąże się oczywiście z wykorzystaniem promieniowania.

 

Odpowiedzialność i kary za błędy w utylizacji odpadów medyczno-weteryjnych.

Nieprawidłowa utylizacja lub jej brak grozi wysoką grzywną a nawet zamknięciem działalności.

 

Najważniejsze błędy które wykryto podczas kontroli w województwie wielkopolskim:

 1. Łamanie zasad podczas transportu wytworzonych odpadów medycznych do miejsca ich unieszkodliwiania oraz przekazywanie tych odpadów podmiotom nie posiadającym zezwoleń;
 2. Niezgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie ewidencji odpadów medycznych;
 3. Nie uporządkowanie i nie przestrzeganie procedur wewnętrznych;
 4. Złe funkcjonowania skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej;
 5. Naliczenie i wyegzekwowanie od usługodawcy kar umownych z tytułu przekroczenia terminów odbioru odpadów medycznych;
 6. Nie rzetelne sporządzanie sprawozdań o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów medycznych.