+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Kompleksowa obsługa branży spożywczej i odbiór odpadów

Kto należy do branży spożywczej?

Branża spożywcza HORECA to przede wszystkim hotele, bary, restauracje, firmy cateringowe, piekarnie, kuchnie w szpitalach, stołówki,street food, kawiarnie.

 

Kompleksowa obsługa placówek gastronomicznych – dostarczenie środków, odbiór odpadów, deratyzacja.

Placówki spożywcze, żywieniowe podczas gotowania, produkowania żywności wytwarzają odpady. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz systemem HACCP należy je odpowiednio zagospodarować. Oprócz odpadów komunalnych są to przede wszystkim odpady gastronomiczne takie jak: olej posmażalniczy, tłuszcze ze separatorów, przeterminowana żywność, odpady pokonsumpcyjne. Placówka nie może sama unieszkodliwić odpadów, musi zlecić to specjalistycznej firmie.

W zależności od rodzaju wytwarzanego odpadu Wytwórca powinien zawrzeć umowę z Odbiorcą odpadów działającym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) , w przeciwnym razie przedsiębiorca zostaje obarczony karą!

Kolejną usługą jaką firma gastronomiczna może być zainteresowana jest dostarczanie specjalistycznych środków czyszczących, które skutecznie myją zabrudzone blaty, kuchenki ,naczynia, podłogi  jednocześnie zabijając bakterie, wirusy, grzyby. Każdy wie jak ważna jest higiena w miejscach gdzie mamy do czynienia z żywnością. Dodatkową usługą, którą wykonuje się m.in w hotelach jest deratyzacja. Czyli zwalczanie gryzoni.

Warto współpracować z firmą, która wykonuje wszystkie te usługi.

 

Firma Epak obsłuży Cię kompleksowo! – zapraszamy!   

                                        

Gospodarka odpadami w branży spożywczej.

Odpady wytwarzane w branży spożywczej to odpady komunalne oraz odpady gastronomiczne.
Do odpadów gastronomicznych należą:

 • olej posmażalniczy, frytura – odpad powstający podczas głębokiego smażenia. Zużyty olej należy zlewać do odpowiednio oznaczonych pojemników, beczek następnie przekazać  je specjalistycznej firmie.
 • tłuszcze ze separatorów – odpady te znajdują się w urządzeniach odtłuszczających (separatorach tłuszczu) . Po oczyszczeniu separatora wytworzony tłuszcz należy odebrać i unieszkodliwić.
  Przepisy wskazują na posiadanie separatorów tłuszczu w placówkach żywieniowych tj. żłobki, przedszkola oraz w restauracjach, barach, hotelach, szpitalach, itp.
 • przeterminowana żywność– wycofane z użytku produkty spożywcze należy również oddać do unieszkodliwienia.
 • odpady pokonsumpcyjne – czyli resztki, pozostałości  jedzenia , obierki należy przechowywać w krótkim czasie w zamkniętych pojemnikach i systematycznie oddawać firmą utylizacyjnym.

Każdy odpad ma nadany kod! Firma zajmująca się gospodarką odpadami musi wystawić odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w  sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213).Karta jest potwierdzeniem ,że odpad został oddany zgodnie z wymogami prawa.

 

Sposoby unieszkodliwiania odpadów gastronomicznych w zależności ich rodzaju.

 • recykling, unieszkodliwienie odpadów gastronomicznych w biogazowi
 • kompostowanie odpadów gastronomicznych na pryzmach
 • utylizacja odpadów gastronomicznych (w skrajnych przypadkach)

 

Środki do mycia i dezynfekcji niezbędne w kuchni.

Higiena w kuchni to podstawa. Środki do czyszczenia muszą być przystosowane do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych mających kontakt z żywnością,doskonale usuwać  tłuszcz i uporczywy brud.

Dobrze jeśli wykazują działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze.Preparaty powinny być bezpieczne przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Do takich możemy zaliczyć:

 • MC 550 Shine Clean – środek do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych, który przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych.
 • MC 560 Dezi Clean – koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych mających kontakt z żywnością.Nie zawiera aldehydów i fenoli ,dzięki czemu nie wywołuje alergii i nie niszczy powierzchni.
 • MC 510 Diament  – jest to płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców oraz urządzeń i powierzchni kuchennych. Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia pochodzenia białkowego, pozostawiając naczynia czyste i lśniące.

 

Zrób zakupy w naszych sklepach internetowych:                    

 

Kontrole branży spożywczej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna ma obowiązek kontroli placówek gastronomicznych znajdujących się pod jej nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. Ustawy z dnia 14 marca 1998 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.).
Podczas kontroli Inspekcja sprawdza czy placówka przestrzega prawa i systemu HACCP czyli:  sposobów unieszkodliwienia odpadów, ewidencji odpadów, właściwej higieny w miejscu pracy.