+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Oferta

Utylizacja, recykling, odbiór prawie wszystkich kodów odpadów!

Obsługujemy zakłady przemysłowe

Odbieramy m.in : (utylizacja odpadów)

 • zużyte czyściwo
 • opakowania niebezpieczne
 • odpady tworzyw sztucznych
 • olej i odpady ropopochodne
 • odpady farb i lakierów
 • odpady gastronomiczne
 • przeterminowana żywność
 • zużyty olej spożywczy
 • odpady produkcyjne

Dostarczamy: Środki myjące i czyściwa niezbędne w każdym zakładzie przemysłowym lub w warsztacie

 

Obsługujemy gabinety lekarskie i weterynaryjne

Odbieramy m.in : (utylizacja odpadów)

 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • przeterminowane chemikalia i odczynniki,
 • termometry rtęciowe,

Dostarczamy: Środki myjące i dezynfekujące niezbędne w każdym gabinecie lekarskim i weterynaryjnym

 

Pamiętaj

 • Odbierzemy wszelkie odpady i weźmiemy za nie pełną odpowiedzialność.
 • Wystawimy wymagane przepisami dokumenty.
 • Na życzenie klienta wykonamy dokumentację fotograficzną z procesu niszczenia odpadów.
 • Ceny odbioru odpadów uzależnione są od ilości i rodzaju odpadów i są każdorazowo ustalane po pisemnym zapytaniu.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY