+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » recycling

Separatory tłuszczów

Pytania: Do czego służą separatory tłuszczów? Dlaczego trzeba czyścić separatory tłuszczów? Gdzie stosujemy separatory tłuszczów? Jak często trzeba czyścić separatory tłuszczów oraz osadniki tłuszczów? Jakie odpady powstają przy czyszczeniu separatorów tłuszczów?...

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie separatorów tłuszczu to obowiązek zakładów gastronomicznych, mięsnych, placówek żywieniowych, hoteli, barów, szpitali. Na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji separatora tłuszczu. Zasady prawidłowego postępowania...

Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Jakie odpady zaliczane są do medycznych i weterynaryjnych? Odpady medyczne to odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny należą...

Recykling odpadów

Recykling jest jedną z metod utylizacji odpadów, która polega na odzyskaniu surowców wtórnych a następnie ich ponownym przetworzeniu podczas procesu produkcyjnego. Efektem recyklingu jest uzyskanie materiału pierwotnego lub innego przy możliwie...

Metody utylizacji odpadów

Odpady są bardzo niebezpieczne dla całego środowiska: wód, powietrza, gleb, a co za tym idzie, dla zdrowia ludzkiego. Istotne jest zatem dobranie odpowiednich metod i procesów utylizacji odpadów, czyli inaczej mówiąc – unieszkodliwienia...

Utylizacja odpadów

WSTĘP Z roku na rok wśród społeczeństwa wzrasta świadomość ekologiczna. Jesteśmy bardziej wrażliwi i odpowiedzialni za stan przyrody. Coraz częściej można dostrzec u ludzi postawy cechujące się szacunkiem do środowiska naturalnego...